Audits

Een audit is een steekproefsgewijze controle van jouw bedrijfsvoering. Voldoet deze aan bepaalde regels, normen en/of beoordelingsrichtlijnen?

Met een audit kan:

  • worden vastgesteld of er wordt gewerkt volgens bepaalde regels;
  • een indruk worden verkregen van (proces-)prestaties;
  • het opzetten van een KAM-managementsysteem geijkt worden;
  • aan de eisen van certificeringsregelingen worden voldaan.

In de meeste normen wordt vereist dat (interne) audits regelmatig worden uitgevoerd. Ook een audit bij een leverancier kan nodig zijn om te bepalen of deze een geschikte samenwerking biedt en voldoet aan de gemaakte afspraken.

Audits leveren precies die informatie die nodig is om de onderneming te besturen. Ten slotte kan van een directeur of manager niet worden verwacht dat deze op de hoogte is van alles wat er zich op de werkvloer afspeelt.

ThoonenKahmann voert audits uit en zet een auditprocedure en -programma voor de organisatie op.

Audit en meerjarenplan

Max Kahmann vertelt hoe het verzoek om een HSE-audit tot een meerjarenplan kan leiden.

  • Vraag

Het moederbedrijf wil bij een dochterbedrijf een HSE-audit* laten uitvoeren. Omdat ze de interne concurrentie vóór wil blijven, zoekt de dochter een manier om hoger te scoren. De huidige HSE-specialist blijkt onvoldoende te zijn toegerust voor zijn takenpakket, met name om het management mee te krijgen en veranderingen in het managementsysteem door te voeren.

  • Aanpak

We stellen voor dat er een gap-analyse** wordt uitgevoerd, waarvoor we de ISO14001- en ISO45001***-normen gebruiken. De HSE-specialist krijgt begeleiding bij het opzetten van een managementsysteem, dat met de resultaten uit de gap-analyse wordt ingericht. Daarvoor zetten we tijdelijk een medewerker van ThoonenKahmann in als interim-HSE-manager om het traject te begeleiden.

Met onze audit-tool voeren we de gap-analyse uit die vertaald wordt in een meerjarenplan. Voor de kortetermijnacties worden actiehouders benoemd, die een jaarplan uitvoeren en monitoren. Voortgang en haalbaarheid van het jaarplan worden regelmatig met het management besproken en geëvalueerd. De evaluatie is input voor de managementreview.

  • Resultaat

Het bedrijf staat nu een tree hoger op de ladder van HSE-volwassenheid en voldoet aan genoemde ISO-normen. De HSE-specialist kan dankzij de begeleiding de vervolgstap maken en de organisatie op een hoger HSE-plan brengen. Het management is zich bewust van haar rol en verantwoordelijkheid op het gebied van HSE.

* HSE staat voor health, safety and environment
** analyse van verschillen tussen huidige en gewenste situatie
***V/h OHSAS18001