Projectmanagement bouw, infra, milieu, energie

Bij het aannemen van een project maak je verschillende keuzes. Welk projectmanagementsysteem gaan we hanteren? Hoe richten we het Projectkwaliteitsplan (PKP) in? Er moet een Project-RI&E worden gedaan, samen met een TRA (taakrisicoanalyse) en een V&G-plan (veiligheids- en gezondheidsplan). Is er een externe die de kick-off-meeting en toolbox-meetingen vakkundig kan voorzitten?

ThoonenKahmann heeft ervaring in het aanpakken en zorgvuldig uitvoeren van dergelijke vraagstukken. Ook in het opstellen van kwaliteitsplannen volgens de UAV-GC, bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat. In dit kwaliteitsplan wordt de projectbeheersing en de route naar verbetering uitgewerkt, door het management van risico’s, wijzigingen, configuraties, human resource, de omgeving en veiligheid en gezondheid te beschrijven.