Klachtenmanagement

Hoe een klacht van een klant over geleverde producten of diensten wordt afgehandeld, zegt veel over de onderneming. Onze ervaring is dat een klacht kostbare informatie oplevert om producten en diensten en werkprocessen in het bedrijf te verbeteren. Gratis en voor niks. Bovendien levert een goede afhandeling van een klacht een aanzienlijke kans om de klant te behouden. Want snel en naar tevredenheid afgehandelde klachten leiden tot tevreden klanten.

ThoonenKahmann helpt bedrijven om een eenvoudige doch doeltreffende klachtenprocedure in te richten, passend bij de organisatie, en het klachtenmanagement onderdeel te laten uitmaken van de werkprocessen.