Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

De Arbowet verplicht ondernemingen om medewerkers zo min mogelijk risico te laten lopen in de uitvoering van hun arbeid. De onderneming moet de medewerkers informeren over de risico’s. Via een Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) worden de gevaren en onveiligheden in kaart gebracht. Veel ondernemingen laten deze RI&E door een eigen medewerker uitvoeren. Wil de RI&E echter worden erkend door de overheid, dan moet in de meeste gevallen een kerndeskundige de toets uitvoeren. ThoonenKahmann heeft niet alleen ervaring met het uitvoeren van RI&E’s, maar kan ook als kerndeskundige optreden. ThoonenKahmann heeft ook ervaring met verdiepende RI&E’s, zoals machineveiligheid, explosieveiligheid, gevaarlijke stoffen enzovoorts. Bijvoorbeeld met arbeidsmiddelen op CE-markering volgens de Machine- en Arbeidsmiddelenrichtlijn en explosiegevoeligheid van de onderneming (ATEX). Download onze flyer over RI&E

HSE liep langzamer

  • Vraag

Ik word gebeld: “Max, kun je mij NU helpen? Er was een ongeval, de Inspectiedienst SZW is op bezoek geweest en wij hebben een RI&E nodig!” Al snel blijkt dat het om een jonge organisatie gaat die snel groeit, maar de HSE-afdeling groeit niet voldoende mee. Door de waan van alledag gaat de aandacht uit naar kwaliteit waardoor de veiligheid op de achtergrond is geraakt.

  • Aanpak

Wat ik hen adviseer is meteen de wettelijk verplichte RI&E uit te voeren en meer capaciteit beschikbaar te stellen om het ontstane ‘gat’ in het HSE-systeem te dichten. We hebben met de RI&E-tool van ThoonenKahmann een centrale Arbo-actielijst (PvA) opgezet. Met het management hebben we afgesproken dat veiligheid weer op de agenda staat. Voor het nieuwe procedurehuis gebruiken we ons eigen HSE-handboek. Met de teamleiders hebben we dagelijks werkplekinspecties en observatieronden uitgevoerd om technische en gedragscomponenten in kaart te brengen. Wat direct kon worden opgelost werd afgehandeld. Kon dat niet, dan werd de bevinding en actie toegevoegd aan de Arbo-actielijst. Vanuit de centrale actielijst worden managementrapportages gegenereerd voor teamleiders en management, zodat iedereen op de hoogte is.

  • Resultaat

Het bedrijf voldoet aan de wettelijk verplichting voor een RI&E. Door de Arbo-actielijst ontstaat er een dynamische RI&E, die altijd up-to-date is. Het management is deelgenoot van wat er op de werkvloer gebeurt en de aandacht voor veiligheid is weer op niveau. Er is een nieuwe HSE-medewerker aangetrokken, die de ingeslagen weg kan voortzetten. Door het werkproces aan te passen maakt HSE onderdeel uit van de dagelijkse bedrijfsvoering.