Goed functionerende projectorganisaties (DROOM™)

Organisaties veranderen niet altijd in de gewenste richting. Ondanks de inspanningen van velen lopen de veranderingsprocessen vast. De nieuwe langetermijnstrategie blijkt in de praktijk minder ideaal dan bedacht. Toch werken er vaak ervaren medewerkers aan mee en is de projectplanning minutieus doorgespit.

Voor organisaties die zichzelf voor een dergelijk dilemma zien, heeft ThoonenKahmann de Duurzame en Reflectieve Organisatieontwikkelingsmethodiek ontwikkeld. De methodiek DROOM™ is gebaseerd op de Deming-cirkel Plan-Do-Check-Act. De PDCA-aanpak wordt door organisaties als een methode voor continue verbetering  gebruikt. Nemen we een kijkje in die organisaties, dan blijken plan, do en check concreet te traceren zijn, maar act niet. Act wordt vaak uitgelegd als ‘reageren op de resultaten van check’. Deming beschrijft echter dat met act eigenlijk study bedoeld wordt. Stel dat een project achterloopt op de planning.

De maatregel act kan betekenen dat er meer ‘resources’ (zoals mensen) op het project gezet worden. Toch is de kans groot dat de achterstand op de planning alleen maar groter wordt. Want de conclusie is getrokken dat die achterstand het gevolg is van te weinig capaciteit. Maar misschien wordt er inefficiënt gewerkt, doordat de medewerkers niet weten wat ze moeten doen. Via onze DROOM-aanpak werken we act uit. We verzamelen feiten, we reflecteren gezamenlijk op de feiten en stellen dan pas vast welke veranderingen zinvol zijn. Naast andere passeert dan ook de oplossing ‘onderbezet’ de revue. Door verschillende oplossingen te bespreken voorkomen we dat er te snel een keuze wordt gemaakt. Bovendien besparen we de projectmedewerkers een hoop frustratie.