Safety@Corebusiness

Verbetering van veiligheid op het werk is begonnen met de invoering van technische maatregelen, daarna kwamen de managementsystemen. Met deze oplossingen valt steeds minder te winnen. Voor het inrichten van een goede veiligheidscultuur zijn de mogelijkheden nog lang niet uitgeput. TNO heeft daarom de methodiek Safety@Corebusiness geïntroduceerd. Voor Safety@Corebusiness zijn vier instrumenten ontwikkeld:

  • Vragenlijst – inventarisatie van waar het niveau van veiligheidscultuur en -gedrag in de organisatie beter kan
  • Microtools – vijf instrumenten om veiligheidsgedrag van werknemers bij risicovol werk te beïnvloeden
  • Ketensimulatie – spelvorm ter bevordering van heldere en eenduidige communicatie tussen ketenpartners
  • Leren van incidenten – quick-scan om niveau van leren van incidenten in kaart te brengen

Deze instrumenten zijn afgestemd op de fasen naar volwassenheid van de veiligheidsorganisatie. Met de diagnosetool wordt duidelijk in welke fase het bedrijf zich bevindt. De interventietools geven de medewerkers inzicht in hun gedrag en leren hen wat ze kunnen doen om het werk veiliger te maken. Waar mogelijk gebeurt dit spelenderwijs (applied gaming). ThoonenKahmann biedt met Safety@Corebusiness een veiligheid- en gedragsprogramma om het aantal ongevallen in een organisatie sterk te reduceren.

Download onze flyer over Safety@Corebusiness

Arbeidsveiligheid en gedrag

Het belangrijkste doel van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo) is het voorkomen van ongevallen en onveilige situaties en handelingen op het werk. Neem eens de proef op de som: bij een analyse van ongevallen in of rond jouw bedrijf zal ca. 90% voortkomen uit onveilig gedrag. Ons motto luidt: Alle ongevallen zijn te voorkomen en 0 verzuimongevallen is haalbaar. ThoonenKahmann biedt een veiligheids- en gedragsprogramma om het aantal ongevallen sterk te reduceren.